Sarcina
pe
saptamani

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38 39 40
41 42
Ghicitori pentru copii


image
Ghicitori cu A

Ghicitori despre ac, aer, apa, albina, anotimpuri, aspirator, etc [...]


image
Ghicitori cu B

Baia, banii, barca,
barza, broscuta [...]


image
Ghicitori cu Animale

Ghicitori despre caine, pisica, cal, sarpe,
arici, camila [...]